Hướng dẫn cách viết bản kiểm điểm cá nhân chuẩn nhất

Bản tự kiểm điểm cá nhân được dùng cho hầu hết mọi đối tượng nhằm giúp nâng cao ý thức, trách nhiệm và biết nhận ra lỗi sai, khuyết điểm của mình để rút ra kinh nghiệm, bài học. Bản kiểm điểm cá nhân thường được các doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị dùng vào dịp cuối năm trước khi báo cáo tổng kết hoặc đánh giá. Vậy bạn đã biết cách viết bản kiểm điểm cá nhân sao cho đúng chưa? Bài viết hôm nay, jo-78.com chúng tôi sẽ giúp bạn điều đó. Hãy theo dõi nhé.

I. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân

cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân là cách thức đánh giá, nhận xét của người lao động trong 1 năm làm việc

Bản kiểm điểm cá nhân hay còn được gọi là bản tự nhận xét, đánh giá cá nhân. Đây là một trong những loại biểu mẫu mà các công ty, doanh nghiệp thường yêu cầu người lao động thực hiện để tự đánh giá nhận xét năng lực của bản thân. Để từ đó họ tự rút ra được kinh nghiệm, bài học và nỗ lực hơn để hoàn thành công việc.

Thông thường, bản kiểm cá nhân sẽ gồm 3 nội dung chính:

 • Phần 1: Thông tin cá nhân của người viết bản kiểm điểm gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nghề nghiệp,…
 • Phần 2: Tự đánh giá những ưu điểm, hạn chế của bản thân. Cách viết bản kiểm đá nhân ở phần này đòi hỏi người viết phải tự nhìn nhận và đưa những ưu điểm của bản thân trong 3 mảng là tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức và thực hiện các nhiệm vụ được giao.
 • Phần 3: Tự đánh giá về những khuyết điểm của bản thân. Người viết cần trung thực, tự giác nhìn nhận những khuyết điểm của mình, dũng cảm viết ra và đưa ra cách khắc phục.

Lưu ý trong cách viết bản kiểm điểm cá nhân:

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân cần ngắn gọn, đúng trọng tâm. Tránh viết lan man như một bài diễn văn.

Với những người chưa đi làm, cách viết bản kiểm điểm cá nhân cần tập trung vào kỹ năng, đức tính mà vị trí ứng tuyển và nhà tuyển dụng yêu cầu.

Viết bản kiểm điểm cá nhân nên sử dụng từ ngữ thích hợp, văn phong chuyên nghiệp, đi thẳng vào trọng tâm. Cần rà soát kỹ lỗi chính tả.

II. Một số mẫu bản kiểm điểm cá nhân thường dùng

Dưới đây là cách viết bản kiểm điểm cá nhân được áp dụng riêng cho từng đối tượng, hoàn cảnh. Bạn hãy tham khảo để biết cách viết sao cho đúng mẫu nhé.

1. Kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp

cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm được cá nhân được dùng khá phổ biến trong các doanh nghiệp

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân dùng trong doanh nghiệp, công ty thường khá đơn giản. Với mẫu này, bạn chỉ cần trình bày sự việc, nguyên nhân, hậu quả và đề xuất hình thức kỷ luật. Mẫu bản kiểm điểm như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: …………………

Tôi tên là :…………………

Đơn vị :……………………

Chức vụ :…………………

Nhiệm vụ được giao: ……………….

Theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị/doanh nghiệp/công ty, tôi xin kiểm điểm bản thân như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:………………………..

Nguyên nhân sai phạm:…………………………

Hậu quả do sai phạm xảy ra:…………………

Tự nhận hình thức kỷ luật:…………………….

…Ngày … tháng … năm 20………

Người viết kiểm điểm

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Kiểm điểm cá nhân của Đảng viên

cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng viên dùng để đánh giá cuối năm

Bản kiểm cá nhân của Đảng viên thường được dùng để đánh giá cuối năm, khi chuyển công tác hoặc vi phạm kỷ luật. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân trong trường hợp này sẽ giúp Đảng viên tự đánh giá bản thân, nêu lên quan điểm của mình và cái nhìn tổng quát về hoạt động trong 1 năm vừa qua. Mẫu bản kiểm điểm cá nhân của Đảng viên như sau:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

—————

ĐẢNG BỘ ………..

Chi bộ: ……………

….., ngày… tháng… năm…

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:……………………………….…………

Họ và tên:……………………………….…………

Ngày sinh:……………………………….…………

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ chính quyền: ……………………………………

Chức vụ đoàn thể: ………………………………………

Đơn vị công tác: …………………………………………

Chi bộ: …………………………………………………

Ưu điểm, kết quả đạt được:

 • Về phương diện tư tưởng chính trị: Luôn trung thành với tư tưởng, đường lối của Đảng và Nhà nước, những mục tiêu dân tộc và Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Luôn chấp hành tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt các hoạt động, tuyên truyền cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…
 • Về phương diện phẩm chất đạo đức, lối sống: Có tinh thần tự giác và luôn gìn giữ phẩm chất, tư cách của người Đảng viên. Luôn trung thực, đoàn kết, quan hệ gắn bó với nhân dân. Bản thân luôn có tinh thần tự phê bình và phê bình, lắng nghe những góp ý của mọi người để hoàn thiện bản thân, tích cực đấu tranh với những biểu hiện chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ.
 • Về ý thức tổ chức kỷ luật: Luôn thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức, sinh hoạt Đảng; chấp hành đúng sự phân công, điều động của cơ quan. Chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nội quy, quy chế của cơ quan, địa phương.
 • Về tác phong làm việc: Luôn năng động, sáng tạo và quyết liệt trong thực hiện, hoàn thành nhiệm vụ được giao; phương pháp làm việc khoa học; tinh thần đoàn kết, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.

Hạn chế, nhược điểm của bản thân: Bản thân chưa dành nhiều thời gian để tự nghiên cứu, tìm hiểu sâu hơn về các cương lĩnh, điều lệ, nghị quyết… của Đảng, Nhà nước. Chưa mạnh dạn đề xuất, tham mưu các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hơn nữa trong công tác. Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong hoạt động, các chương trình sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt Đảng…

Phương hướng, cách khắc phục: Tự giác, chủ động học tập và nghiên cứu để nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn của bản thân. Thường xuyên tu dưỡng đạo đức, lối sống để nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ. Tuyệt đối chấp hành các chủ trương của Đảng, Nhà nước…

Tự nhận mức xếp loại, đánh giá chất lượng Đảng viên, cán bộ…

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

(Ký, ghi họ tên)

3. Kiểm điểm cá nhân khi sai phạm

cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Khi mắc sai phạm trong quá trình làm việc, người lao động cũng cần dùng đến bản kiểm điểm cá nhân

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân khi sau phạm thường gặp trong quá trình làm việc, công tác. Mẫu viết như sau:

BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Tôi tên:…………………………………………

Hiện đang làm việc tại Bộ phận:……………………………….

Nhiệm vụ được giao là:…………………………………………..

Nay tôi tự viết bản kiểm cá nhân với sự việc như sau:

Trình bày sự việc xảy ra:………………………………………………………………………

Xác định bản thân có lỗi trong sự việc này hay không?

…………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân mắc sai phạm hoặc chỉ ra lý do bản thân không có lỗi trong sự việc này:

………………………………………………………………………………………………………….

Hậu quả do sai phạm xảy ra:

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân tự nhận hình thức kỷ luật:

…………………………………………………………………………………………………………

Bản thân hứa cam kết lần sau không vi phạm:

………………………………………………………………………………………………………….

………, ngày……..tháng…….năm…….

Người viết kiểm điểm

(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Kiểm điểm cá nhân cuối năm

Tại một số tổ chức, doanh nghiệp thì thường viết kiểm điểm cá nhân vào dịp cuối năm để người lao động tự nhìn nhận, đánh giá bản thân. Từ đó sẽ có quyết định khen thưởng, tăng lương phù hợp. Cách viết bản kiểm điểm cá nhân cuối năm như sau:

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

——–***——-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Ngày …. tháng….năm…….

Kính gửi:………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………

Sinh ngày:……………………………………

Chức vụ:……………………………………..

Đơn vị công tác:…………………………………..

Nay tôi viết bản kiểm điểm cá nhân xin tự đánh giá quá trình công tác của tôi trong năm qua như sau:

 • Về phẩm chất đạo đức: Luôn giữ vững lập trường, tư tưởng chính trị, đường lối của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước. Chấp hành tốt nội quy, quy định của ngành, của cơ quan/doanh nghiệp đề ra. Có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc.
 • Về chuyên môn nghiệp vụ: Phối hợp với đồng nghiệp trong ban/ngành/tổ… để hoàn thành tốt công việc được giao. Bản thân luôn có tinh thần nâng cao trình độ chuyên môn, ham học hỏi từ đồng nghiệp, lãnh đạo.
 • Tự đánh giá ưu điểm của bản thân: Luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao. Chấp hành công tác chuyên môn, giữ mối quan hệ với đồng nghiệp.
 • Nhận xét về hạn chế: Trong công việc còn có sơ suất, thiếu cương quyết.

Tự đánh giá, xếp loại bản thân:……………………………………..

Trên đây là bản kiểm điểm tự đánh giá, xếp loại quá trình công tác của tôi trong năm vừa qua. Tôi xin trân trọng cảm ơn!

…….., ngày….tháng ….năm………

Ký và ghi rõ họ tên người viết bản kiểm điểm

5. Bản kiểm điểm cá nhân của học sinh

cách viết bản kiểm điểm cá nhân

Học sinh là đối tượng dùng đến bản kiểm điểm cá nhân khá nhiều

Cách viết bản kiểm điểm cá nhân của học sinh khá đơn giản. Bạn hãy tham khảo mẫu dưới đây nhé.

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi ban giám hiệu trường:  …………………………

Đồng kính gửi thầy (cô) chủ nhiệm lớp:  ……………

Tên em là …………………Là học sinh lớp …………………

Em xin tự nhận khuyết điểm, sai phạm của mình như sau:

Nội dung sự việc: …………………………………………

Em tự nhận thấy lỗi của mình là: ….. vì gây ảnh hưởng tới tới lớp và làm thầy/cô phiền lòng.

Em xin hứa sẽ không tái phạm lần nữa, nếu để tái phạm 1 lần nữ em sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật của nhà trường và thầy/cô đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét, bỏ qua và giúp đỡ để em có thể sửa sai và tiến bộ hơn trong quá trình học tập. Em xin trân trọng cảm ơn!

……, ngày … tháng … năm 20…

Chữ ký học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chữ ký phụ huynh

(Ký, ghi rõ họ tên )

III. Lời kết

Có thể thấy, bản kiểm điểm cá nhân không chỉ dành cho các bạn học sinh mà được dùng cho hầu hết mọi đối tượng, ngành nghề. Trên đây là cách viết bản kiểm điểm cá nhân và một số mẫu kiểm điểm thường dùng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn biết viết bản kiểm điểm cá nhân hoàn chỉnh.

You may also like...