Продукти и услуги

Цената на всеки продукт или изделие се определя на базата на:

  • Съответната за деня цена на използваните материали;
  • Степента на сложност на изработка;
  • Количеството на използвания материал;
  • Продукти и услуги Продукти и услуги Продукти и услуги Продукти и услуги Продукти и услуги Продукти и услуги
Rate this post